Heusdens bedrijf bindt strijd tegen peuken aan

Heusdens bedrijf bindt strijd tegen peuken aan

Fresh Tray, een startend bedrijfje uit de Brugstraat, heeft een recyclagestation in inox ontworpen dat een halt moet toeroepen aan sigarettenpeuken op straat en andere plaatsen. Sigarettenpeuken veroorzaken grote milieuschade en toch belanden er in Vlaanderen dagelijks 100.000 op straat. Ze leveren zwerfvuil op en giftige stoffen komen in het grondwater terecht. Het recyclagestation van Fresh Tray heeft een uitneembare cassette aan de zijkant en is volledig brandwerend gemaakt. De smalle opening aan beide kanten houdt de sigarettenpeuken uit het zicht en buiten bereik. Door de kleine opening kan er ook geen ander afval in het station terechtkomen. De trechtertechnologie voorkomt ontbranding en ook de slechte lucht wordt binnenin vastgehouden. Het station wordt verankerd in de grond. Het bedrijf komt maandelijks langs om de oude cassette te vervangen en het recyclagestation te reinigen. De peuken worden later gerecycleerd tot een spuitbaar granulaat, dat vormt nadien de grondstof voor de inzamelcontainers voor het systeem. Waarmee de cirkel rond is. Fresh Tray mikt onder meer op gemeentebesturen en bedrijven.55083