Hoekparking Cité wordt ingericht

Hoekparking Cité wordt ingericht

Het parkeerterrein op de hoek van de Koolmijnlaan en de Waterleidingsstraat wordt volledig verhard. De parking ligt er al jaren belabberd bij, met heel wat putten en na regen is het een modderpoel. Er is nu 132.000 euro voorzien om het terrein in te richten en er 26 parkeerplaatsen af te bakenen. Er komt een klein stukje groen bij, maar dat blijft beperkt tot de achterzijde en ook worden niveauverschillen vermeden zodat makkelijk een feesttent kan geplaatst worden.2025