In Boekt zitten de leesbeesten

In Boekt zitten de leesbeesten

De leerlingen van klas 6B van de school in Boekt lijken zich te ontpoppen tot ware leesbeesten. Na een opfrissing van de leeshoek introduceerde juf Valérie enkele nieuwigheden om het leesplezier te bevorderen. Zo wordt om de maand een andere bibliothecaris benoemd. Die is, net zoals in een ‘echte’ bib, verantwoordelijk voor de leeshoek, de orde in de rekken, het in en uitleveren van de boeken, … Wie 5 boeken heeft gelezen wordt gepromoveerd tot 'leesbeest', wie er 10 achter de kiezen heeft, mag de eretitel 'Superleesbeest' dragen. Resultaat is dat de leerlingen alle vrije momenten benutten met het nodige leesvoer.(foto's Valérie Beliën)
10110