Inbrekers en vandalen

Er zijn weer enkele inbraken of pogingen daartoe geweest. In de Galgeneinde stelde een bewoner gisteravond laat vast dat twee ramen waren geforceerd, maar de inbrekers raakten niet binnen.In de Meylandtlaan kwam vanmiddag een vrouw thuis en ze stelde vast dt er was ingebroken in haar woning. Binnen was alles overhoop gehaald. In de Populierenstraat hebben vandalen een raam aan diggelen gegooid.11646