Integrale veiligheidscel bestaat in Heusden-Zolder

Integrale veiligheidscel bestaat in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder heeft wel een lokale integrale veiligheidscel, officieel is die vorig jaar geïnstalleerd maar ook het jaar voordien was ze - officieus - actief. In 2017 waren er drie vergaderingen, in juni staat een volgende bijeenkomst op het programma. Ongetwijfeld zal dan ook de kwestie van de optocht van de Grijze Wolven besproken worden. Blijkbaar is de samenstelling van de cel van overheidswege vastgelegd. Het gaat om de burgemeester die voorzitter is, een 'information-officer' - een politiecommissaris -, een ambtenaar van de integratiedienst, de zonechef zit er ook bij en een personeelslid van het OCMW. Over de detailinhoud van de agendapunten binnen die cel mag niet gecommuniceerd worden, de leden zijn blijkbaar gebonden door het beroepsgeheim. Op de gemeenteraad zal er nog meer over geïnterpelleerd worden.40125