Internen geëvacueerd na rookontwikkeling

Internen geëvacueerd na rookontwikkeling

In het Sint-Franciscuscollege campus Berkenbos zijn vanavond alle internen voor korte tijd geëvacueerd. Dat gebeurde nadat het brandalarm was afgegaan. Achteraf bleek dat in het lokaal waar de centrale verwarming is ondergebracht een plaat bij de schouw was losgekomen waardoor het hele lokaal vol rook liep en dus het alarm afging. Meteen werd het evacuatieplan op gang gebracht en dat verliep vlot. Ondertussen kwam ook de brandweer ter plaatse gesneld. Maar het ging dus louter om een rookontwikkeling. Toen alles veilig werd verklaard, konden de leerlingen weer naar binnen. Volgens de brandweer heeft het incident ook niet voor schade gezorgd. Het was wel een goede evacuatie-oefening.17920