Kerkorgel van Eversel binnenkort gerestaureerd

Kerkorgel van Eversel binnenkort gerestaureerd

Het kerkorgel van Eversel wordt binnenkort gerestaureerd, mogelijk starten de werken al in het najaar. Sinds 2003 is het orgel beschermd omwille van zijn artistieke en historische waarde. Volgens de archieven zou het gebouwd zijn ergens tussen 1770 en 1825, door de orgelmakers Vermeulen uit Weert. Het was trouwens bestemd voor de kerk van Heusden, maar na de oprichting van de kerk in Eversel in 1849 werd het voor 500 frank overgekocht.

De restauratie van het orgel was al langer nodig, maar eerst moest de kerk zelf gerestaureerd worden om beschadiging van het instrument te voorkomen. Dat is 6 jaar geleden gebeurd, daarna was het tot dit jaar wachten op de goedkeuring door de Vlaamse overheid. Die kende ook een belangrijke toelage toe, samen met een doorgeeflening van de gemeente kan de restauratie zo volledig betaald worden. Nu loopt de aanbestedingsprocedure. Eenmaal de restaurateur gekend is, wordt het orgel ontmanteld en naar zijn ateliers overgebracht. Mogelijk begin 2019 kan het dan teruggeplaatst worden. De tussentijd zal overbrugd worden met een verplaatsbaar orgel. (foto Willy Van Aelst)34397