Klachten gevolgd door herstellingen

Klachten gevolgd door herstellingen

Het gebeurt geregeld dat fietsers al dan niet via de Fietsersbond gebreken of gevaarlijke toestanden op het fietsnetwerk melden. Die worden dan doorgespeeld aan de gemeente - als het gaat om gemeentewegen - of aan het Agentschap Wegen en Verkeer - als het gaat om gewestwegen. Vanuit de gemeentelijke werkplaatsen komt er meestal een snelle reactie: gaten in fietspaden worden gedicht, lijnen worden opnieuw geverfd of ontbrekende signalisatie wordt aangebracht. Om maar te zeggen dat alles niet letterlijk op de lange (fiets)baan geschoven wordt.

53716