Meer dan 10.000 euro autotaks geïnd

Meer dan 10.000 euro autotaks geïnd

De verkeersdienst van de politie hield vandaag samen met het Agentschap Vlaamse Belastingdienst een controle op 2 plaatsen. Ook deze keer bleek dat verkeersbelasting op voertuigen dikwijls niet betaald wordt. 61 auto’s werden gescand. De inspecteurs stelden 30 processen-verbaal op wegens fiscale inbreuken. Daarbij werd in het totaal voor 10.564 euro aan autotaks ontdoken. 4 overtreders droegen bovendien geen veiligheidsgordel. 4 wagens vertoonden technische gebreken waarvoor ze een waarschuwing kregen. 3 bestuurders hadden hun aanhangwagen op weg naar het recyclagepark duidelijk overladen.14851