Middenstandsraad wil lokale handel extra promoten

Middenstandsraad wil lokale handel extra promoten

Tijdens een online vergadering (foto) van het dagelijks bestuur van de Middenstandsraad Heusden-Zolder werd gezocht naar initiatieven om de lokale handel te promoten. Een hot issue in deze tijd. Inwoners moeten aangezet worden om zoveel mogelijk lokaal te kopen en te consumeren, niet alleen maar ook na de opheffing van de beperkingen om de dorpen levendig te houden met winkels en horeca. De gemeente heeft alvast een lijst opgemaakt van 27 zaken in de voedings- en horecasector en de 44 zaken in de meest uiteenlopende sectoren die nu nog actief zijn online, als afhaal of als thuisleverancier. In de loop van volgende dagen en weken worden de ideeën van de Middenstandsraad afgetoetst op hun haalbaarheid. Een eerste maatregel is er nu al: wie een gemeentelijke geschenkbon heeft die ergens dit jaar vervalt, die wordt automatisch tot eind 2020 verlengd. 53412