Milieuvergunning voor 5 windmolens

Het provinciebestuur heeft een milieuvergunning afgeleverd aan SPE voor de exploitatie van vijf windmolens op het industrieterrein Lummen-Zolder. Het is de bedoeling de turbines onder te brengen op de terreinen van bedrijven, zowel op grondgebied Heusden-Zolder als dat van Lummen. Twee turbines kregen een njet omdat ze op een aanvliegroute voor een helihaven liggen. Voor nog twee andere molens, bij het circuit hadden de initiatiefnemers - Group Machiels en het circuit - al eerder de plannen ingetrokken na protesten van buurtbewoners. Ook gedeputeerde van leefmilieu Frank Smeets benadrukt dat ondanks het belang van windenergie de grote turbines maar kunnen ingeplant worden met aandacht voor de vrije open ruimte en de leefomgeving voor mensen en natuur.5540