Minder opleidingscheques aan academie en CVO

Bij de kunstacademies en de centra voor volwassenenonderwijs heerst enige onrust. Vorige maand, in volle zomer, besliste Vlaams minister Muytters immers om het gebruik van opleidingscheques te beperken tot opleidingen die strikt met het beroep van de betrokkene te maken hebben. Van de 500 volwassen leerlingen aan de academie maakt zowat de helft gebruik van de cheques en ook aan het CVO zijn er nogal wat gebruikers. Daarmee betaalde de overheid een deel van bijvoorbeeld de inschrijvingskosten terug. Door de laattijdige beslissing staat in heel wat brochures nog de oude regeling. Het blijft afwachten of de maatregel gevolgen zal hebben op het aantal inschrijvingen. Alleszins komen er heel wat telefoons binnen met vragen.5614