Monitor: vertrouwen, mobiliteit en zwerfvuil

Monitor: vertrouwen, mobiliteit en zwerfvuil

In de stads- en gemeentemonitor wordt ook gepolst naar de tevredenheid van de bewoners. Zo is 7 % ontevreden over zijn buurt (in Vlaanderen 10 %) en 80 % is tevreden (79 %). 8 % is ontevreden over de gemeente (9 % in Vlaanderen), 72 % is tevreden (76 % in Vlaanderen). 59 % van de inwoners is fier op Heusden-Zolder, dat is 10 % minder dan het Vlaams gemiddelde. 87 % woont graag in Heusden-Zolder.

70 % vindt nog altijd dat de straten en voetpaden in de buurt netjes zijn. 24 % vindt dat je niet veilig kunt fietsen. Slechts 29 % vindt dat kinderen zich hier veilig kunnen verplaatsen. 54 % spreekt van voldoende fietspaden, een betere score dan elders. De staat van de fietspaden worden door meer mensen (52 %) positief beoordeeld dan die van voetpaden (47 %). Opvallend is wel dat drievierde met de auto naar school of werk gaat, veel meer dan in de rest van Vlaanderen. Nog een opvallend cijfer: 85 % geeft aan tevreden te zijn over de huisvuilvoorzieningen.

Ontspanning

Over de sportvoorzieningen is 68 % tevreden, de recreatievoorzieningen krijgen van 66 % een voldoende, de culturele voorzieningen zelfs van 73 %. Over de shopping- en winkelmogelijkheden is maar 52 % tevreden en 23 % ontevreden, een merkelijk slechte dan in Vlaanderen. De horeca krijgt dan weer wel 72 % tevredenen achter zich. Slechts 36 % is tevreden met de uitgaansmogelijkheden, 31 % ronduit mistevreden.

Als de inwoners gevraagd worden naar de dienstverlening en loketfunctie in de gemeente, blijken ze erg tevreden. Maar over hun betrokkenheid bij veranderingen is maar 40 % tevreden. En nog erger, maar 29 % van de bevolking heeft vertrouwen in het gemeentebestuur, op Vlaams niveau is dat 35 %. 24 % heeft weinig vertrouwen. 44 % heeft vertrouwen in de politie, 3 % minder dan in Vlaanderen, 16 % vertrouwt de politie maar weinig. 11 % heeft veel vertrouwen in pers en media, 48 % heeft weinig vertrouwen.

Samenleven

Slechts 46 % vindt dat de verschillende culturen goed samenleven, in Vlaanderen is dat 54 %. 29 % vindt trouwens dat we in Heusden-Zolder niet goed samenleven. Met de onveiligheidsgevoelens valt het bij ons heel goed mee, maar als verkeersagressie en snel rijden erbij worden gehaald is 't al heel wat minder. En dan - niet verbazend - heeft 76 procent in de afgelopen maand op één of andere manier hinder ondervonden van zwerfvuil en 46 % van sluikstorten. Er is dus nog werk aan de winkel, maar dat wisten we ook zonder deze monitor.39433