N-VA blijft terugvordering van ambtenaren eisen

N-VA blijft terugvordering van ambtenaren eisen

De N-VA betreurt de klacht van het schepencollege tegen raadslid Bruno Buyse omdat het "op die manier het dossier definitief wil toedekken. Wat de meerderheid ook moge beweren : van een open en transparant bestuur is op dit moment geen sprake." Ook voor de N-VA moeten namen en bedragen geheim blijven maar moeten de principes wel openbaar kunnen besproken worden. Daarom had ze het op de gemeenteraad van 30 augustus geagendeerd. Toen is het van de openbare agenda gehaald. De N-VA-fractie zegt de privacy te blijven respecteren, maar wil zeker voor de hoogste ambtenaren die vroeger het systeem op poten hebben gezet, een procedure tot terugvordering doen inzetten.43100