N-VA: 'Geen beleid, wel postjespakkerij'

De N-VA heeft bedenkingen bij de gemeenteraad van vanavond. Daar wordt de aanstelling van nieuwe gemeentelijke vertegenwoordigers ter vervanging van de huidige in verschillende verenigingen voorgelegd door de SP.a-fractie. Alle mandaten worden daarbij van de N-VA ontnomen. N-VA-voorzitter Jim Broux noemt het opmerkelijk dat een meerderheidspartij punten agendeert buiten het college om. "Vooral omdat het college dit punt al eerder agendeerde en vervolgens van de agenda van de gemeenteraad verwijderde. Zit er een kink in de kabel? Probeert men via postjes hun meerderheid te verstevigen?", zo vraagt de N-VA-voorzitter zich af. Die wijst er verder op dat na 2,5 jaar besturen de gemeente volledig stilligt. "De helft van het oorspronkelijke management team is ofwel met ziekteverlof, vervroegd pensioen of neemt vrijwillig ontslag."22466