N-VA: uit meerderheid maar in college

N-VA: uit meerderheid maar in college

SP.A, NHZ, Open VLD en Onafhankelijken vormen samen een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad en de N-VA verhuist naar de oppositie maar blijft in het schepencollege. Dat was de belangrijkste mededeling zojuist op de persconferentie. Zoals verwacht, verandert er dus weinig. Iedereen - burgemeester, schepenen, raadsleden - blijft op zijn plaats en er wordt op dit moment ook niet getornd aan de bevoegdheden. Wel is door de nieuwe meerderheid gezegd dat ze van de N-VA-schepenen verwacht dat ze op 'collegiale wijze hun bijdrage leveren aan de besluitvorming en dat ze het goedgekeurde meerjarenplan mee uitvoeren," anders vragen de andere partijen dat ze uit het beleid stappen. En hoewel het niet met zoveel woorden gezegd is, is duidelijk dat de anderen het ontnemen van bevoegdheden van de N-VA-ers als stok achter de deur houden. Overigens, ook binnen het OCMW verandert er niets. De coalitiepartijen willen niet meer met de N-VA rond de tafel gaan zitten in een gemeenschappelijke coalitievergadering, de schepenen moeten hun partij briefen. Er komt ook een 'overlegstructuur' - een soort bestuurscollege - met schepencollege en management om het vertrouwen tussen bestuur enerzijds en management en personeel anderzijds te verbeteren. De N-VA - die zoals eerder gemeld - slechts een uur op voorhand werd geïnformeerd had de perstekst niet mee onderschreven en was ook niet op de persconferentie aanwezig.15258