Neen, Europa valt nog niet uiteen

Neen, Europa valt nog niet uiteen

Professor Hendrik Vos, politicoloog, gaf op uitnodiging van Neos een boeiende voordracht over Europa in het Kreabotheater in Boekt. Met anekdotes illustreerde hij hoe Europa van crisis naar crisis ploetert. Soms komen de 28 staten tot een vergelijk en soms lijken ze verder uit elkaar te drijven. Toch is het duidelijk dat na een eeuw waarin Europa door twee wereldoorlogen grondig werd verwoest, de macht van een verenigd Europa is toegenomen. Ondanks de Brexit en andere kritische stemmen ziet Hendrik Vos Europa niet stranden.  Op maandag 4 november om 19 uur zoekt Rik Van Cauwelaert een antwoord op  “Valt België nog bijeen te houden?" (foto Trudo Groffi)48484