Nieuwe academie-afdeling gestart in Berkenbos

Nieuwe academie-afdeling gestart in Berkenbos

Vandaag is de Academie voor Beeldende Kunsten in de oude meisjesschool van Berkenbos gestart met een nieuwe afdeling voor de jongeren van 6 tot 12 jaar. De vraag daartoe was gekomen van de leden van het oudercomité van de vrije kleuter- en lagere school in Berkenbos.  Ze vonden dat ze iets moesten doen aan het nijpend gebrek aan naschoolse opvang en het beperkt vrijetijdsaanbod in de parochie En 't is een schot in de roos, want 26 kinderen schreven zich vandaag in en genoten meteen van de eerste tekenles. Donderdag komt nog een tweede groep.14009