Nieuwe 'zuinige' school in Molenstraat

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van een laag-energie gebouw voor de basisschool in de Molenstraat in Zolder. De lagere school kampt daar al langer met een versleten gebouw, plaatsgebrek én een groeiend leerlingenaantal. De plannen zijn klaar en de procedure is bij AGIOn goedgekeurd. Een jaar geleden koos het schoolbestuur al voor een laag-energiegebouw omdat een passiefbouw onbetaalbaar bleek. Er zijn drie fasen voorzien. De eerste fase voorziet nieuwe klaslokalen en een sanitaire ruimte voor het lager onderwijs, dat onderdeel kan op een extra tussenkomst van de Vlaamse regering rekenen. Fase 2 omvat de verdere uitbouw met klaslokalen, een gymzaal voor kleuters en een administratief gedeelte. In fase 3 komt er een gymzaal voor de lagere school en een refter. De directie heeft zich ook geëngageerd om haar ervaringen te delen met andere geïnteresseerden in een passiefhuisconcept, onder meer met rondleidingen en deelname aan themadagen in CeDuBO.454