Nog altijd veel vragen rond geurhinder Remo

Nog altijd veel vragen rond geurhinder Remo

Deze vakantie zijn bij de politie 8 klachten binnengekomen over geurhinder rond Remo, de meeste kwamen uit Vlierhof of Kolderstraat. Niet altijd kon de politie bij aankomst nog een geurhinder vaststellen of werd de waarnemingsdrempel overschreden. In enkele gevallen was er wel duidelijke geurhinder, en wees alles richting Remo. Op andere momenten stond dat niet vast en is zelfs een andere bron van geurhinder niet uitgesloten. Remo heeft ondertussen een integrale geuraudit besteld: enerzijds zijn per afvaltype de geurprofielen opgesteld en onderzocht, anderzijds wilde VITO ook alle mogelijke geurbronnen detecteren op het terrein. Daarom heeft het een aantal zones op de stortplaats onderzocht en op basis daarvan zijn nog interne maatregelen genomen. De gemeente Houthalen-Helchteren heeft ondertussen aangedrongen om een volledig beeld te krijgen van de mogelijke bronnen van geurhinder, niet alleen binnen het bedrijf maar ook daarbuiten in de omgeving. De Vlaamse administratie Zorg en Gezondheid is bezig met de voorbereiding van een officiële infovergadering. Als uit de onderzoeken van VITO ondertussen nog bronnen van geurhinder op Remo zelf aan de oppervlakte komen, dan overweegt de provincie het bedrijf bijkomende maatregelen op te leggen zoals een geurbeheerstudie of een geurbeheerplan.42930