Nog geen beslissing over inhouding KS-pensioen

Nog geen beslissing over inhouding KS-pensioen

In de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van De Kamer zijn deze namiddag verschillende vragen gesteld over de bijpassing op de ondergrondse mijnwerkerspensioenen. Zoals bekend is ondertussen duidelijk geworden dat vele duizenden voormalige ondergrondse mijnwerkers recht hebben op een hoger maandelijks pensioen. En ze krijgen een eenmalige achterstal uitbetaald voor de voorbije 10 jaar. Volgens voorzitter Michel Dylst van de KS-Vriendenkring heeft ondertussen 62 % van de betrokkenen de berekening ontvangen van de pensioendienst en is die voor 56 % ook al uitbetaald. Maar daar knelt het schoentje: op het achterstal is bedrijfsvoorheffing ingehouden terwijl dat volgens een gespecialiseerd advocatenbureau - ingeschakeld door de KS-Vriendenkirng - niet kan. Een uitgebreid schrijven daarover is eerder deze week aan de minister en de pensioendienst gestuurd omdat die nog niet overtuigd zijn van de belastingvrijstelling. Daarover gingen vandaag verschillende tussenkomsten, maar een beslissing is er nog niet. Ondertussen krijgen de betrokkenen de som met inhouding van de bedrijfsvoorheffing. De specialisten fiscaliteit, pensioen en arbeidsrecht van Eubelius hebben ook laten weten dat ze hun argumenten uit de doeken willen doen bij de top van de pensioendienst. 67435