Nog geen boetes in de blauwe zone

Nog geen boetes in de blauwe zone

Er werd in het weekend nogal verbaasd gereageerd toen de borden die de blauwe zone in de Guido Gezellelaan en Koerselsebaan afbakenen, plots ophingen. Het reglement daarvoor was weliswaar door de gemeenteraad goedgekeurd, maar er was geen datum meegedeeld waarop de regeling ingaat. Burgemeester Borremans bevestigt dat de technische dienst momenteel in heel de gemeenten borden plaatst naar aanleiding van het aangepaste politiereglement. Er zal nog gecommuniceerd worden wanneer het reglement ook effectief ingaat en er worden momenteel dan ook nog geen retributies uitgeschreven door de parkeerwachters voor wie zijn parkeerschijf niet legt of de tijd overschrijdt. Samengevat: de borden hangen er wel, maar je mag ze nog negeren, zo heeft Heusden-Centrum tijdelijk een Cité-gevoel ...28676