NV-A verdeeld over begroting

De oppositie had verschillende bedenkingen bij de opmaak van de begroting. Zo vroeg Lode Schops zich af of het wel de taak van de gemeente is om een groot project als het ophaalgebouw uit te voeren, ook al wordt er dan een grote subsidie aan toegekend. Simonne Janssens-Vanoppen (NV-A) vond dat het budget overhaast was opgemaakt waardoor de adviesraden niet geraadpleegd waren, ze vond dat er nog een aantal herschikingen moeten gebeuren en dat de gemeente zich beter moet laten informeren over de hervorming van het pensioenfonds voor de ambtenaren waarover voor half december moet gereageerd worden. Ze vroeg uitstel van de stemming, wat uiteindelijk door meerderheid en SP.a werd verworpen Tony Beerten trad haar bij, maar vond dat het te laat was. Hij had al eerder tevergeefs gewaarschuwd voor de problemen. De begroting werd uiteindelijk goedgekeurd met 15 stemmen voor (CD&V-Plus, Open-VLD en Leon Truyers (NV-A), 5 tegen (Nieuw en Simonne Janssens-Vanoppen (NV-A) en 9 onthoudingen (Vlaams Belang, SP.a en Lode Schops)9149