NV-A wil stopzetting procedures

NV-A wil stopzetting procedures

De N-VA voegt twee punten toe aan de gemeenteraad van morgen. Enerzijds stelt de partij voor dat de gemeente zich zou inschrijven als locatie voor Technopolis on Tour. Technopolis gaat ook volgend schooljaar langs tientallen steden en gemeenten waar kleuters en leerlingen van het lager onderwijs worden getrakteerd op spectaculaire wetenschapsshows.In een tweede bijkomend punt komt de N-VA terug op de onterecht uitgekeerde vergoedingen aan een aantal ambtenaren zoals Audit Vlaanderen dat eerder in een rapport omschreef. De partij vindt dat gemeente- en OCMW-raad moeten kunnen opvolgen of een herhaling van zulke feiten definitief is uitgesloten, Ze vreest ook dat de beslissing tot niet-terugvordering drukt op de motivatie van personeelsleden die de vergoeding niet kregen. Tenslotte vraagt ze een bemiddeling om wederzijdse procesvoeringen stop te zetten omdat het alleen maar geld zou kosten aan de inwoners. Daarmee bedoelt de partij de strafklacht die de gemeente indiende tegen ex-raadslid Bruno Buyse - wegens schending van de geheimhoudingsplict - anderzijds het proces tot terugvordering van onterechte vergoedingen die onder meer Bruno Buyse inleidde bij eerste aanleg.44938