Ook kapelaan in Heusden misbruikte jongen

Ook in Heusden is in de jaren zestig minstens één jongen misbruikt door een priester. Morgen brengt het weekblad Humo het verhaal van André Leers, die al decennia in Oostenrijk woont, maar begin de jaren zestig werd misbruikt door de toenmalige kapelaan Jozef G. Jozef G. was in Heusden-Centrum kapelaan van 1961 tot 1965 en ook onder meer proost van de KSA. In het verhaal beschrijft André Leers, nu 59, hoe hij als 13-jarige werd misbruikt, en hoe hij er voor het leven door getekend werd. Na 4 jaar werd de kapelaan naar Hasselt overgeplaatst, maar het is niet duidelijk of zijn voorkeuren of daden daarmee te maken hadden. Nogal wat Heusdenaars waren er toen van overtuigd dat een politiek conflict aan de basis lag. Naar verluidt had de kapelaan de Volksunie affiches laten ophangen boven het toenmalige parochielokaal. André Leers wil op zijn beurt het jarenlange stilzwijgen doorbreken, hij blijft ook boos op de katholieke kerk die liet betijen.5493