Ook vuilnis langs spoorwegberm

Ook vuilnis langs spoorwegberm

Bij het maaien van de spoorwegbermen, is ook een hoeveelheid zwerfvuil aan de oppervlakte gekomen. En dat is nu gewoon blijven liggen. Niet onze bevoegdheid, zegt de gemeente, want het is inderdaad op het domein van de spoorwegen. Misschien dat het met de nodige vertragingen en onderbrekingen toch nog wordt opgeruimd. (foto Marcel Gybels)28296