Op 12 december voorstelling Stille Wegen project

Op 12 december voorstelling Stille Wegen project

De 7 Dorpsraden hebben zich samen met de verantwoordelijke ambtenaren en schepen Schops gebogen over het volledige dossier van de Trage Wegen dat nu is samengesteld. Op 12 december wordt in de ZLDRluchtfabriek het Stillewegenproject aan het publiek voorgesteld en nog een laatste maal afgetoetst. Daarna volgt de effectieve start van de herstelling van de wandel- en fietsverbindingen die in verval zijn geraakt. Zo moet op termijn een nieuw verkeersluw netwerk tot stand komen. De evolutie kun je volgen op www.stillewegen.be23279