Opnieuw fikse daling van de werkloosheid

Opnieuw fikse daling van de werkloosheid

Eind januari telde Heusden-Zolder 1131 werklozen, dat zijn er 191 of 13,8 % minder dan een jaar geleden. Daarmee doet deze gemeente het zelfs nog een stuk beter dan Limburg (-8,7 %) dat op zijn beurt Vlaanderen (-2,8%) ver oversteeg. De verklaring heeft onder meer te maken met het feit dat heel wat ex-werknemers van Ford en de toeleveranciers weer aan de slag zijn geraakt, maar ook dat veel SWT-ers (bruggepensioneerden) uit de statistieken zijn verdwenen. In die zin is het ook duidelijk dat vooral de mannelijke werkloosheid in Heusden-Zolder is verminderd (-17,9 %), maar er zitten ook veel minder vrouwen zonder werk (-8,6%). De grootste daling (-17,9 %) zit in de categorie 25-50 jaar, terwijl er bij de 50-plussers 12,7 % minder werklozen zijn. Daartegenover staat dan weer dat de langdurig werklozen (meer dan 2 jaar) met bijna 17 % zijn toegenomen.24196