Opnieuw kinderen van buiten Heusden-Zolder in BKO

Opnieuw kinderen van buiten Heusden-Zolder in BKO

Na de krokusvakantie - dus vanaf 19 februari - zijn opnieuw kinderen van buiten Heusden-Zolder toegelaten in de buitenschoolse kinderopvang. Dat heeft de OCMW-raad beslist. Al een hele tijd mochten kinderen die niet in Heusden-Zolder wonen, maar hier wel naar school gaan, niet naar de kinderopvang, omwille van de beperkte capaciteit. Scholen klaagden over leerlingenverlies en er werd over discriminatie gesproken.

Maar na het succes van enkele 'proeftuinen' in Bolderberg en Boekt - waarbij leerlingen meteen na schooltijd nog 1 tot 1,5 uur in de school zelf werden opgevangen - zijn ook andere basisscholen bereid daaraan mee te werken als daaraan in de toekomst nood bestaat. Zo vermindert de druk op buitenschoolse opvang zelf, en kunnen dus ook kinderen van buiten de gemeente voor en na school terecht in 't Klim-Op-Ke. Voor de schoolvakanties blijft de regeling zoals ze is: alleen kinderen van wie minstens 1 ouder in Heusden-Zolder woont, kunnen dan in de opvang terecht. OCMW-voorzitter Elke Gybels benadrukt dat de oplossing het resultaat is van een positieve samenwerking met de schepen van kinderopvang, Marleen Hoydonckx, gemeente- en OCMW-diensten en de scholen.38508