Opnieuw stof voor politieke discussie

Opnieuw stof voor politieke discussie

Het ziet ernaar uit dat er opnieuw politieke onrust op komst is in Heusden-Zolder. Vorige maand verliep de gemeenteraad nog in een opvallend ontspannen sfeer, wellicht door het akkoord dat alle partijen in de OCMW-raad hadden bereiktover de samenwerking rond de integratie OCMW-gemeente. Maar op de (nog te publiceren) agenda van volgende gemeenteraad staan de wijziging van de rechtspositieregeling van het personeel en de openstelling van de functie van financieel beheerder door middel van bevordering. Het eerste moet het mogelijk maken om personeelsleden met minder dan de graad van master aan te werven voor topfuncties en het tweede moet dan meteen toelaten om zo'n personeelslid te bevorderen tot financieel beheerder. En precies die benoeming maakt een financieel verantwoorde fusie tussen OCMW en gemeente volgens de oppositie duur en inefficiënt omdat er over enkele jaren twee financieel beheerders moeten betaaald worden, terwijl maar één de functie kan uitoefenen. Ongetwijfeld stof tot heel wat discussie op de raad.24337