Opvangcentrum heeft handen vol door droogte

Opvangcentrum heeft handen vol door droogte

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum beleeft weer drukke tijden. Zo moest al meermaals worden uitgerukt voor watervogels - vooral eenden - die het slachtoffer zijn van botulisme, door de hitte. Dat is het geval in Noord-Limburg, maar vooral in de vijvers in Midden-Limburg. "Vogels die we levend aantreffen, kunnen we over het algemeen redden, maar doordat hun spieren worden aangetast, sterven ook veel eenden door verdrinking. Hun kadavers rotten snel en de maden zorgen weer voor besmetting van andere vogels," vertelt Rudi Oyen.
Andere problemen zijn er door vogels die nu nog in het nest zitten, onder de daken. Het gaat vooral om huismussen en gierzwaluwen. Om aan de hitte te ontsnappen, duiken die vroegtijdig uit het nest en komen op de grond terecht. Vleermuizen - vooral de dwergvleermuizen - kruipen dan weer dieper weg in de huizen op zoek naar koelte. Via een kleine spleet van een centimeter kunnen die al in de woonkamer terechtkomen, maar ze doen niemand kwaad. Jonge kievitten en gulpen kunnen door de droogte niet met hun bek in de grond pikken.
En heel wat vogels - kauwen, torenvalken en sperwers - verdrinken in de waterbakken van paarden, het water staat er laag en ze glijden er in en komen om. "Een stok in de waterbak kan daarbij al heel wat onheil voorkomen," geeft Rudi nog mee. Het opvangcentrum doet nogmaals een oproep om grote schalen met water in de tuin - liefst in de schaduw - te zetten.40631