Oud-mijnwerkers behouden toch hun rechten

De oud-mijnwerkers behouden dan toch hun statuut en pensioenrechten. De pensioenhervorming van eind vorig jaar had de meeste rechten die waren toegekend bij de mijnsluiting, ongedaan gemaakt. Maar daar is de regering nu dus op teruggekomen met een uitzonderingswet die ondertussen in een koninklijk besluit is gegoten. Alle oud-mijnwerkers die nu nog aan het werk zijn kunnen de komende maanden een keuze maken, Ze kunnen dan hun rechten als mijnwerker behouden en na 30 jaar met pensioen gaan of kiezen voor een gewone loopbaan als iedere werknemer. In het totaal zijn nu nog 347 vroegere mijnwerkers aan de slag. De meesten moeten nog hooguit 6 jaar werken om met pensioen te kunnen gaan. Twaalf mensen, die nog geen 55 zijn, vallen uit de boot, en moeten tot hun 62ste blijven werken. Het comité Mijnwerkersstatuut zal de nieuwe situatie toelichten aan alle oud-mijnwerkers, nu zondag om 10 uur tijdens een vergadering in Ons Huis in Berkenbos.10017