Over zjest en zjaar ...

Over zjest en zjaar ...

Ne zjester is iemand met veel zjest, iemand die een hoge dunk van zichzelf heeft en dat laat merken door zijn houding en of kleding. Eric Lefebvre meent dat hetzelfde geldt voor ne zjaarman, iemand die veel zjaar heeft.40230