Pizzabakker: wachten op 24 november

Pizzabakker: wachten op 24 november

Voor pizzabakker Gennaro Bartolomeo en zijn kornuiten is het nu wachten tot 24 november om hun straf te kennen. De openbare aanklager blijft tegen de hoofdverdachten 15 jaar eisen, meer dus dan in eerste aanleg. De advocaten hebben bijkomende elementen aangedragen waarmee ze willen bewijzen dat het om uitlokking gaat, wat dus de geldigheid van het proces in het gedrang zou brengen. De straf die het Hof van Beroep op 24 november uitspreekt is definitief, tenzij de verdediging voor het Hof van Cassatie nog procedurefouten kan aantonen en alles moet overgedaan worden.28705