Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Processiegangers leveren schoen voor kunstwerk

Zaterdag 17 juni 2017

Wie herinnert zich nog de Virga Jessefeesten van 2010 toen de deelnemers werd voorgesteld om een haarlok te laten vereeuwigen in een stoffen zakje. Het kunstwerk dat daarmee werd samengesteld blijft bewaard in het Stadsmus in Hasselt. Nu komt er een nieuw initiatief: ‘A long wallking', een artistieke en muzikale creatie door Timo van Luijk gesteund door kunstgalerij De Mijlpaal. Omdat deelnemers aan de ommegang zich vaak hun vermoeide voeten herinneren, weten ze ook dat goede schoenen belangrijk zijn. Daarom roept hij alle deelnemers op om één schoen in te leveren. De oproep wordt uitgebreid tot alle deelnemers aan de Sacramentsprocessie van Viversel en andere bedevaarten. Morgen tussen 14 en 17 uur kunnen die van Viversel hun schoen komen inleveren in De Val. Nadien maakt die deel uit van een kunstwerk dat ook bewaard blijft.