Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Sluikstorters nemen geen vakantie

Zondag 16 juli 2017

't Is vakantie, maar de sluikstorters werken naarstig door, zoals aan het Beemdenhof en het Brilonplein.