Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Ongerustheid over kolenhaven blijft

Woensdag 11 oktober 2017

Er is vandaag heel wat volk afgezakt naar de Vierseleer. Daar organiseerde Vlaanderen een infomarkt over de plannen rond de insteekhaven, de vroegere kolenhaven in Genebos. Zoals gemeld wil de Vlaamse Waterweg rond de haven meer plaats maken voor bedrijven die grondstoffen of materialen aan- of afvoeren via het Albertkanaal. Achter de bedrijven zou een groene buffer komen en er komen maatregelen om het natuurgebied rond de Mangelbeekvallei te versterken. De brug wordt afgebroken en niet vervangen. Maar uiteraard is de weg langs het kanaal een belangrijke fietsverbinding, daarom wordt het fietspad om de haven heen aangelegd.

De grootste bekommernis van de bezoekers aan de infomarkt was de ontsluiting van het bedrijventerrein en de manier waarop het vrachtverkeer wordt afgeleid naar de oprit 26 bis op de E313. Die ontsluitingsweg zal langs het kanaal lopen en het vrachtverkeer wordt uit Viversel weggehouden. Het noordelijk deel van de Industriestraat wordt afgesloten, en blijft alleen toegankelijk voor de bewoners. Via een nieuwe rotonde moet het verkeer kunnen aansluiten op de Genebosstraat en de Kanaalweg. Aan de Westlaan komen maatregelen om het geluid te verminderen. Voor veel bezoekers werd het ingewikkelde verhaal wat duidelijker vandaag, maar heel wat anderen zijn nog niet gerust, noch over de verkeersafwikkeling, noch over de hinder van het bedrijventerrein. En ook over de onteigeningen rijzen veel vragen. Ze opperden dan ook dan ze bezwaren zullen indienen. (foto Lode Beylemans)