Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

N-VA wil platform voor burgerparticipatie

Dinsdag 13 februari 2018

Ook voor deze gemeenteraad heeft de N-VA een bijkomend punt ingediend. Daarin wordt gevraagd om een demonstratie van CitizenLab te organiseren. Dat is een online platform voor burgerparticipatie. De gemeente zou daarmee de inwoners kunnen informeren over allerlei projecten en tegelijk kunnen de inwoners of dorpsraden er evenzeer ideeën lanceren. Robin Stroobants meent dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor volksraadplegingen en infovergaderingen die alsmaar minder (jonge) mensen bereiken. Er zou dus op de commissie een demo kunnen georganiseerd worden of als proef een samenwerking tot eind dit jaar kunnen opgezet worden.