Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

27 nieuwe gemachtigd opzichters

Dinsdag 12 juni 2018

Heusden-Zolder heeft er weer 27 gemachtigd opzichters bij. Die zijn recent beëdigd door burgemeester Mario Borremans en gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. Het gaat vooral om mensen uit het onderwijs. Zij kregen van de lokale politie eerst een theoretische en praktische opleiding met klemtoon op de wegcode in het algemeen en de voetganger in het bijzonder. In de praktijkopleiding oefenden de kandidaten op het stilleggen van het verkeer om voetgangers te laten oversteken en om een groep voetgangers door het verkeer te loodsen. Ze zullen vooral aan de schoolpoorten aan de slag gaan. Maar in de praktijk mogen ze zelfs in heel Limburg ingezet worden.