Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Info-avond over nieuwe vergunning Circuit Zolder

Woensdag 13 juni 2018

De vzw Terlamen moet zoals gebruikelijk zijn omgevingsvergunning vernieuwen. Dat is nodig om de omloop verder te exploiteren en veranderen. Het circuit vraagt een bijstelling van de voorwaarden uit Vlarem II. Ondertussen is ook een milieueffectenrapport opgemaakt en is het openbaar onderzoek gestart. Zo kan iedereen nog tot en met 7 juli de aanvraag gaan inkijken in het gemeentehuis en eventueel opmerkingen of bezwaren indienen. Volgende woensdag heeft ook een informatievergadering plaats in het Congress & Expocentrum van het circuit. Die bestaat uit twee delen. Er is van 17 tot 19 uur een informatiemarkt met info over de omgevingsvergunningsaanvraag en de procedures en over Circuit Zolder in het algemeen. Tussen 19 uur en 20u30 volgt een panelgespek met een toelichting door de circuitdirectie met aansluitend een verduidelijking over het MER door de MER-deskundigen. Vervolgens kan het publiek vragen stellen. De uiteindelijke vergunning wordt door de deputatie afgeleverd. (foto Marcel Gybels)