Remo: 'Nog 8 jaar storten en stank beperken'

Remo: 'Nog 8 jaar storten en stank beperken'

De deputatie heeft de eerder afgeleverde vergunning voor het Remo-stort - die geschorst was door de Raad voor Vergunningsbetwistingen - ingetrokken en aangepast met bijkomende maatregelen en een einddatum. De afgelopen weken was volgens gedeputeerde Inge Moors de milieuvergunning al verstrengd en nu gebeurt hetzelfde met de stedebouwkundige vergunning. Remo mag daarmee nog 8 jaar doorgaan met het storten van afval. Tegelijk moet de geurhinder beperkt worden. “Met deze beslissing maken we duidelijk dat REMO een belangrijke economische actor is in Limburg. We willen echter ook benadrukken dat de opslag-activiteiten enkel binnen zeer duidelijke grenzen uitgeoefend kunnen worden en dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt moet blijven,” benadrukt Inge Moors. Gedeputeerde Moors zegt ook dat zolang een zero-waste economie onmogelijk is, het Limburgse bedrijfsafval best lokaal opgeslagen en verwerkt wordt, om transport te vermijden en de mogelijkheid open te laten ze hier als grondstoffen te verwerken. 

Nieuwe zone

De komende 8 jaar mag Remo de nieuwe zone XI ontginnen in fases van maximaal 4 ha om er vervolgens afvalmaterialen te stockeren. Na het afronden van elke fase moet Remo er opnieuw natuurgebied van maken. Volgens de deputatie moet Remo inspanningen blijven doen om de geurhinder in te dijken en verwijst daarbij naar de afspraken die op het vredegerecht zijn gemaakt. Moors zegt ook in te gaan op de vraag van de burgemeesters van Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren om de vergunning in de tjid te beperken en geurmaatregelen op te leggen. "Enkel op de vraag om een bijkomende buffering te voorzien, kunnen we in deze aangepaste vergunning niet ingaan. Dit zou een juridische onzekerheid creëren. Ik vraag Remo om te onderzoeken of de realisatie van een extra buffer richting het Wolfsdal mogelijk is. Dit kan door het behoud van het aanwezige bos of via andere ingrepen."53615