Rode Kruis opvangcentrum volgt maatregelen op voet

Rode Kruis opvangcentrum volgt maatregelen op voet

Ook in het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in de Kapelstraat worden de maatregelen rond het coronavirus op de voet gevolgd. Zoals bekend moeten de bewoners dagelijks om 18 uur binnen zijn. Daarnaast wordt elke nieuwe kandidaat-asielzoeker gescreend. Iemand met ziektesymptomen kan pas na volledige genezing doorstromen naar een van de opvangcentra.In de centra worden alle bewoners uitvoerig geïnformeerd en gesensibiliseerd. Bijzondere aandacht gaat naar de opvolging van kwetsbare personen. Verder worden alle niet-noodzakelijke activiteiten geschrapt en zijn groepsactiviteiten niet langer toegelaten. De circulatie binnen de centra wordt tot een minimum herleid. Bezoek is niet meer mogelijk, alleen externen die essentieel zijn voor de werking van de centra mogen nog binnen. Rode Kruis Vlaanderen is verder voortdurend in overleg met de overheidsinstanties. 

53460