SFC heeft niet alleen een nieuwe buitenkant

SFC heeft niet alleen een nieuwe buitenkant

Met het symbolisch doorknippen van het lint heeft Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits vanmiddag de vernieuwde campus van het Sint-Franciscuscollege officieel geopend. Het was de apotheose van een sfeervolle viering met toespraken ingekleed met het vocale en muzikale talent van leerlingen en leerkrachten. Algemeen directeur Eddy Willems vertelde trots hoe met de opening van één campus een oude droom in vervulling is gegaan, en hij bracht een eresaluut aan de drie kloosterordes die aan de basis van de huidige school liggen.

Voorzitter Mark Smeyers van de raad van bestuur benadrukte dat de school haar kwalitatieve onderwijstaak - geïnspireerd op Sint-Franciscus - nu nog beter kan vervullen, en dat de school met 1700 leerlingen en een 60-tal internen zich elk jaar opnieuw bewijst. Ook in het hoger onderwijs doen de ASO-leerlingen het goed vergeleken met het Vlaamse niveau en de participatie van de TSO-leerlingen aan de professionele bachelors ligt boven het Vlaams gemiddelde. Nog volgens Mark Smeyers vernieuwt de school niet alleen aan de buitenkant, maar wordt heel de aanpak en indeling geheroriënteerd, met een grotere afstemming op het talent van de leerlingen. En ook in de kansarmoedeproblematiek in Heusden-Zolder zal het college zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen.

52 touchscreens

Programmadirecteur Philippe Monserez van Scholen voor Morgen had geteld dat het college over 52 touchscreens en moderne schoolborden beschikt, een restaurant en leskeukens, een theaterzaal en open leercentrum met ook een Kunstlaan en een Winkelstraat, ... zo'n infrastructuur is samen met de kwaliteit van het onderwijs een hefboom voor de school.

Rector Luc De Schepper van Universiteit Hasselt focuste op de aansluiting van het hoger onderwijs op het secundair. 30 scholen in Limburg zijn de voorbije jaren met de universiteit in een proefproject gestapt om meetinstrumenten te ontwikkelen voor de 5 belangrijkste elementen die de slaagkansen in het hoger onderwijs bepalen. De resultaten zijn spectaculair en worden binnenkort gepresenteerd.

Vrijheid van onderwijs

Minister van onderwijs Crevits pikte daar op in en was er zich van bewust dat de doelstellingen van het secundair en de verwachtingen van het hoger onderwijs niet altijd matchen. Zorgenkind voor haar is de doorstroming van 'nieuwe Vlamingen' naar het hoger onderwijs, en ze hoopte dat de Limburgse staten-generaal daarover bnnenkort oplossingen kan aanreiken. Crevits blijft tenslotte de vrijheid van onderwijs koesteren, dat maakt het onder meer mogelijk om aan het SFC lessen Chinees te geven. Naast de sprekers mocht het college voor de academische zitting ook Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans, gouverneur Herman Reynders, parlementslid Grete Remen en burgemeester en schepenen verwelkomen. (meer foto's)28819