Tarzan en Jane zit op schema, opening in oktober

Tarzan en Jane zit op schema, opening in oktober

De buitenkant van binnenspeeltuin Tarzan & Jane heeft zijn vorm ondertussen gekregen, de afgelopen maanden - ook tijdens de bouwvakantie - is er volop doorgewerkt. Nu de ruwbouw er staat kan de binneninrichting en -afwerking worden voortgezet en is ook de buitenaanleg van speelterreinen en dergelijk volop aan de gang. Het staat nu ook vast dat de brasserie BistroBar De Statie zal heten. Gisteren was er een sollicitatiedag voor nieuw personeel, en ook morgen worden nieuwe kandidaten verwacht. Filip Struyf gaat op dit moment uit van 17 vaste personeelsleden en een 20-tal jobstudenten die in roulatie komen werken. Alles zit dus op schema en dat betekent dat de officiële opening plaatsvindt op 12 oktober, waarna in het weekend van 13 en 14 oktober het grote publiek er terecht kan, een speelse afwisseling in de verkiezingskoorts.42868