Vandaag gezien

Vandaag gezien

Een ballote is een kruid uit de lipbloemenfamilie. De verschillende soorten balloten kregen geneeskundige krachten toebedeeld. (foto Jan Leijskens)45402