Verjongde N-VA heeft 97 actiepunten

Verjongde N-VA heeft 97 actiepunten

Op haar beurt heeft de N-VA vanavond haar programma en kandidatenlijst voorgesteld. De voorbije maanden is een gedetailleerd programma uitgewerkt met 97 concrete punten. Die zijn terug te brengen tot een vijftal grote beleidsprioriteiten. De N-VA wil het veiligheidsbeleid aanscherpen met meer slagkracht voor de politie en de invoering van een aantal GAS-boetes. Fietsbeleid en verkeersveiligheid vallen daar ook onder, samen met een echt dierenwelzijnsbeleid. De partij wil verantwoord omspringen met het belastinggeld - de gemeentebelasting wil ze trouwens met 0,25 % verlagen - en alleen investeren in infrastructuurprojecten voor het welzijn van de inwoners, met extra aandacht voor jongeren en ouderen. Dorpskernen moeten aantrekkelijker worden met sportinfrastructuur én kinderopvang die voor iedereen bereikbaar zijn. Ze wil het identiteitsdebat voeren, met Vlaamse normen en waarden op de agenda. "De kennis van het Nederlands is cruciaal en de integratie moet anders aangepakt worden. Een aantal toestanden op de Koolmijnlaan zijn niet meer voor herhaling vatbaar." Kinderarmoede moet structureel benaderd worden, alle gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking en er zijn meer jobs nodig in de sociale economie. Het handelsbeleid en toeristisch beleid moeten meer tot stand komen in overleg met mensen in het werkveld, in plaats van betuttelende maatregelen op te leggen. De N-VA heeft haar lijst grondig vernieuwd met veel jongeren erbij. Lijsttrekker is zoals bekend Hans Zegers, kabinetsmedewerker van minister Weyts. Op 2 staat huidig schepen en provincieraadslid Ann Leyssens, de derde plaats is voor partijvoorzitter Herwig Hermans. Met Ria Feyen staat nog een gemeenteraadslid op 4, terwijl OCMW-raadslid Bjorn Winters de vijfde plaats bekleedt. Raadslid en voormalig schepen Simonne Janssens-Vanoppen is lijstduwer, net voor haar staat OCMW-ondervoorzitter Lugarde Blancquaert. Nog een OCMW-raadslid, Michel Roelands, staat op 28.43149