Vogels worden geringd maar hebben ook honger

Vogels worden geringd maar hebben ook honger

Weinig mensen weten het, maar ook nu gaat het ringen van vogels nog altijd door. Het is de bedoeling met die ringen een inzicht te krijgen in het leven en verplaatsingsgedrag van de vogels. Gisteren zijn onder meer een mannetje en vrouwtje sijs, een groenling, een keep (foto boven), een vink, pimpelmees en koolmees geringd. De vogelliefhebbers doen trouwens een oproep om te blijven voederen, want ook al zijn we niet geconfronteerd met een dik sneeuwtapijt, de vogels vinden in deze periode weinig voedsel. UPDATE Zowaar, vanavond waren de merels volop aan het fluiten.
(meer foto's van Stefan Was)24467