Vogelsanck: 4 stijlen uit 4 tijdperken

Vogelsanck: 4 stijlen uit 4 tijdperken

Het kasteel van Vogelsanck dat nu zondag tijdens Kucuna kan bezocht worden, is geen kasteel dat in één keer gebouwd is. Het bestaat eigenlijk uit vier delen, die dateren uit vier tijdperken en ook staan voor vier bouwstijlen. Dat maakt het kasteel uniek. Kort samengevat dateren de eerste delen uit de 11de en 12de eeuw en zijn Romaans van stijl. Archeologen situeren de funderingen en sommige kelders in het jaar 1000. Het oudste zichtbare deel is de basis van de woontoren, in donkerbruin ijzererts opgetrokken in de 12de eeuw. In 1445 laat Hendrik van Bastogne een slotkapel bouwen in gotische stijl. De buitengevels worden later gewijzigd en opgenomen in het renaissancebouwwerk, maar het interieur is bewaard gebleven. Er zijn in die periode ook wallen gebouwd.

In 1636 verbouwt graaf Ferdinand zu In und Kniphausen de toren en hoeve tot een vrij luxueus kasteel in Maaslandse renaissancestijl. Vandaar onder meer de vensterlijsten in maaskalksteen en de geelkleurige mergelsteen uit de regio Maastricht. De laatste verbouwing dateert van 1875 toen Jules de Villenfagne de Vogelsanck vooral door toedoen van zijn Ierse echtgenote de zuid-west-noordvleugel van het kasteel verbouwde in de Engelse neo-gotiek of de neo-tudor stijl. Dat zie je onder meer aan de trapgevel met daarboven een grote schouw, de kantelen boven het grote glasraam en het hoektorentje. De gidsen zullen het zondag allemaal in geuren en kleuren vertellen. (foto Michiel Reynders)35784