VOKA: 'Schorsing Remo-vergunningen is nefast'

VOKA: 'Schorsing Remo-vergunningen is nefast'

Werkgeversorganisatie VOKA-Limburg noemt de schorsing van de milieu- en de bouwvergunning van Remo niet alleen nefast voor Limburg, maar het toont volgens algemeen directeur Johann Leten ook aan dat er geen overleg en oplossingsgerichtheid is tussen sommige actoren. Volgens VOKA is de uitbreiding van Remo noodzakelijk. "De recyclageresidu’s naar een andere opslagplaats afvoeren, heeft een enorm negatieve impact op mobiliteit, uitstoot van broeikasgassen en de economische leefbaarheid van de klanten. Vorig jaar was de aanvoer van Remo goed voor meer dan 40.000 transporten via vrachtwagens. Dat komt overeen met één langgerekte kolonne van vrachtwagens van Houthalen tot bijna in Parijs. Indien deze voertuigen naar een andere stortplaats moeten, zorgen ze voor een bijkomende CO2-uitstoot van 7.600 ton CO2/jaar (7 miljoen extra kilometers) en een meerkost voor de klanten van 3,5 miljoen euro per jaar," zegt Johann Leeten. VOKA roept daarom alle betrokkenen op tot nieuw overleg. En ook indien er alternatieve oplossingen zijn, is het volgens de Kamer van Koophandel hoog tijd om daarover in dialoog te gaan, en constructief samen te werken.53854