Vragen  bij openheid van de kerken

Vragen bij openheid van de kerken

Bij de bespreking van de financiën van de kerkfabrieken vroeg Elke Gijbels (N-VA) naar de uitvoering van het kerkenplan en wat de consequenties zijn het aanduiden van een zondagskerk en centrumkerk. Ze verwees naar de dreigende uitzetting van toneelgroep Kreabo uit de kerk van Boekt. Schepen van financiën Peter Tielens reageerde dat het niet de bedoeling is om het kerkenplan zomaar te herzien. Volgens hem is het precies de bedoeling dat kerken meer en meer voor andere activiteiten worden opengesteld, en niet voor minder. Volgende maandag heeft hij daarover een overleg met de betrokkenen van de kerken in Zolder.36012